www.ryszardy.pl 
Zdjęcia z wieczorku tanecznego po 45-latach w Zespole Pieśni i Tańca w Nowej Hucie z udziałem zespołu RYSZARDY i Jerzego Zielińskiego
Fot. Justyna Sikora