www.ryszardy.pl 
Zdjęcia z 50-lecia Straży Pożarnej w Nowej Hucie - impreza nad zalewem w NH z udziałem zespołu RYSZARDY
Fot. Justyna Sikora     
Strona   1  2 

U góry - jak przy pomocy nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego można spitolić brzmienie lat 60 - posłuchaj


Strona   1  2