http://www.ryszardy.pl 
Kraków - filharmonia 1972 - zespół SYSTEM
Od lewej: Leszek Podstawka, Lech Palca, Marek Ślazyk, Paweł Ścierański