http://www.ryszardy.pl 

Rok 1962 - Telstar
Od lewej: Andrzej Kadłuczka gitara, Wiesia Bator vocal,