http://www.ryszardy.pl 
Przodownik Nowej Huty - 60 Lat - finał
Barbara Szczudłowska z moim dyplomem
Jerzy Ridan - zdobywca pierwszego miejsca
Barbara Szczudłowska i Jerzy Ridan - Ab Ovo AKF Nowa Huta (Violinka)
Autor zdjęć: Zbigniew Szczudłowski