http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967 Pięciu z Nad Wisły
Od lewej: Ryszard Wilk - bg, Andrzej Olkuski - voc, Andrzej Truszewski - g, Jacek Studnicki - lg, z tyłu Kazimierz Malec - dr