http://www.ryszardy.pl 

Rok 1963 Kraków Barbakan - Juwenalia
Powyżej od lewej: Piotr Pałamar,  Elżbieta Żakowicz, Jerzy Ochoński, Zygmunt Schornstein