http://www.ryszardy.pl 
Rok 1957-1959
Powyżej: Wacław Kraszewski   Biała Gwiazda