http://www.ryszardy.pl 

Kraków 06.10.2008
Ryszard Szczudłowski ,   Elżbieta Garner-Garncarczyk,   Jerzy Garncarczyk ,   Justyna SIkora