http://www.ryszardy.pl 
Rok 2008 - Zbyszek Balicki w pdróży do Brisbane - wizyta u Wacka Sotowicza - Brisbane Australia
Od lewej: Paulina CAINE Balicka,   Zbyszek Balicki