http://www.ryszardy.pl 
Rok 2008 - Kraków
Od lewej: Stanisław Alker  , ...............  , Krystyna Murak  , Ryszard Murak