http://www.ryszardy.pl 

Krystyna Murak, Małgorzata Kitner - Mondrzyk, Ryszard Murak
Ryszard Murak, Jerzy Mondrzyk
Krystyna Murak, Małgorzata Kitner - Mondrzyk
Ryszard Murak, Jerzy Mondrzyk
Rok 2008 sierpień - Kraków