http://www.ryszardy.pl 
Rok 1967 - pod budynkiem ZDK na ul. Majakowskiego obok Zespołu Pieśni i Tańca
Na zdjęciu od lewej: Wilk Ryszard,   Satała Janusz ,   Majewski Bogdan