http://www.ryszardy.pl 
Rok 1968 - Stadion "Wanda" w Nowej Hucie
Na zdjÍciu od lewej: Studnicki Jacek,   Wilk Ryszard ,   Truszewski Andrzej ,