http://www.ryszardy.pl 
Rok 2007 wrzesień - Wiedeń - Austria
Jerzy Mondrzyk,   Jerzy Garncarczyk