http://www.ryszardy.pl 
Sierpień 2007 - Kraków
Zbyszek Balicki   z wizytą u Szczeapanowskich