http://www.ryszardy.pl 
Lipiec 2007 - Kraków
Zbyszek Irzeński ,   Witek Robotycki ,   Zbyszek Balicki