Home 

Rok 1976 - klub Violinka.
Od lewej: Edward Rosak, Marek Maćkowski, Ryszard Murak, Stanisław Alker