http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Ryszard Antoniszczak ,   .........          
Fot. Jacek Biegus