http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Sławek Idziak ,   Jerzy Wójcik ,   Jacek Ukleja        
Fot. Jacek Biegus