http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Jerzy Wójcik ,   Jacek Zygadło          
Fot. Jacek Biegus