http://www.ryszardy.pl 
Od lewej:
Wojciech Stępniowski