http://www.ryszardy.pl 
Od lewej:
Okrzesik Roman ,   Przeszlakowski Jerzy,   Stępniowski Wojciech,   Okrzesik Jerzy