http://www.ryszardy.pl 


Od lewej: Lorenz Janusz ,   Zaucha Andrzej ,   Gajec Janusz ,   Piwowarski Jerzy ,   Mi¶kiewicz Andrzej      
Fot.