http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Zespół Nieznani (NN'66).
Od lewej: Ryszard Idzi, Roman Mazaraki, Andrzej Jarek. Najbardziej skromnym był chyba Andrzej.. i pewnie z tej skromności do zdjęcia nawet się schował....