http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Zespół Nieznani (NN'66).
Od lewej: Janusz Malawski, Andrzej Jarek, Ryszard Idzi.