http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Zespół Nieznani (NN'66).
Na zdjęciu: Andrzej Jarek. Z daleka.. można by rzec Jimmy Hendrix....