http://www.ryszardy.pl 
Rok 1966 - Hrabiowie
Powyżej od lewej: Jan Hubrich,   Andrzej Nodzeński,   Jerzy Bezucha,   Bogumił Dijuk,   Ryszard Kopciuch