http://www.ryszardy.pl 
Rok 1966 - Hrabiowie
Powyżej : Jan Hubrich,   Jerzy Nodzeński   z tyłu