http://www.ryszardy.pl 
Rok 1966 - Hrabiowie
Powyżej : Jan Hubrich,   Andrzej Nodzeński,   Bogumił Dijuk