http://www.ryszardy.pl 
Rok 1966 - Hrabiowie
Powyżej od lewej:   siostra   Jana Hubricha,   Ryszard Kopciuch,   Andrzej Nodzeński,   Jan Hubrich,   Bogumił Dijuk