http://www.ryszardy.pl 
Rok 1966 - Hrabiowie
Powyżej od lewej : Andrzej Nodzeński,   Jan Hubrich,  siostra Jana Hubricha   niżej  Ryszard Kopciuch,   Bogumił Dijuk