http://www.ryszardy.pl 
Rok 1965 - Barbakan
Powyżej : Zygmunt Zieliński,   Wiktor Pelermuter dr,   Tadeusz Gogosz,  przy mikrofonie Wiesław Dymny