http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969
Zespół Ab Ovo.
Od lewej: Marek Patrzałek, Ryszard Idzi, Adam Poręba .