http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Zespół Nikt Nic Nie Wie - hala garaży w Nowej Hucie.
Od lewej: Zdzisław Briks, Janusz Rachwaniec, Adam Poręba. Ryszard Murak