http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965
Zespół Hrabiowie.
Od lewej siedzą: Jerzy Bezucha, Ryszard Kopciuch, Andrzej Nodzeński . od lewej stoją : Jan Hubrich, Bogumił Dijuk
.