http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965
Zespół Hrabiowie.
¦piewał lub ¶piewał będzie: Bogumił Dijuk.