http://www.ryszardy.pl 
Rok 1955 listopad
Powyżej od lewej: Aleksander Rogoziński,   Juliusz Malik,   Tadeusz Szczepański