http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965
Zespół Hrabiowie.
Na zdjęciu: Ryszard Kopciuch .