http://www.ryszardy.pl 
Rok 1965
Powyżej: Jan Gonciarczyk,   Janusz Nowotarski,   Andrzej Czernicki (Tony),   Bogdan Kot-Mazurkiewicz,   Tadeusz Oferta,   Andrzej Czechowski,   Jerzy Horwath