Home 
Rok 1965 - Barbakan w Krakowie
Powyżej: Zygmunt Zieliński,   Zbigniew Sztyc,   Irena Wi¶niewska,   Stanisław Kostka   Marian Koster