Home 
Rok 1965 - Barbakan w Krakowie
Powyżej: Stanisław Kostka   Zygmunt Zieliński,   Tadeusz Gogosz