http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969
Zespół Górale. Gitariada na której zespół zajął pierwsze miejsce.
Od lewej: Ireneusz Karolewicz, Marian Plutecki .