Home 
Rok 1965
Powyżej: Zbigniew Sztyc,   Włodzimierz Gurgul