http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Jerzy Kilikowski,   Marlenka Florek,   Wieslawa Szymczykiewicz