http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Katarzyna-Kazimiera Florek,   Stanisław Florek