http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969
Zespół Górale. Gitariada na której zespół zajął pierwsze miejsce.
W pierwszym rzędzie od lewej: Marian Plutecki, Bogumił Dijuk .