http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Zofia Sotoła,   Jerzy Kulikowski