http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963 - kawiarnia ZDK HiL
Powyżej: Wiesława Szymczykiewicz,   Zofia Sotoła,   Wanda Zuch,   Bronisław Gotkowski   - stoi tyłem