http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Stanisław Florek,   Larysa Wdzięczkowska,   Zofia Sotoła,   Wiesława Szymczykiewicz,   Jerzy Kulikowski